Օրվա Խորհուրդ #44

Մեկնարկեց Ավագ շաբաթը, կարճատև մի ճանապարհ, որով ընթանալով պիտի բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, ամբողջացնենք մեր ապաշխարությունը և փրկության հույսով դիմավորենք Տիրոջ փառավոր Սուրբ Հարությունը.

«Պիտի հայտնվի Տիրոջ փառքը, և ամեն մի մարմնավոր պիտի տեսնի Աստծու փրկությունը, քանզի Տե՛րը խոսեց» (Ես. 40:5):

Բաժին: Օրվա խորհուրդ

Մեկնաբանեք