Օրվա Խորհուրդ #41

Լսեցե՛ք ինձ դուք, սրտով մոլորուածնե՛րդ և արդարությունից հեռացածներդ. մոտեցրի իմ արդարությունը, և այն այլևս չի հեռանա, իմ ճշմարտությունն ու փրկությունը չեմ ուշացնի (Ես. 46:12-13):

Պահքի կարճատև այս շրջանը նպատակաուղղված է հատկապես «սրտով մոլորուածներին և արդարությունից հեռացածներին» ուղղելուն և ճիշտ ընթացքի մեջ դնելուն: Դրա համար Սուրբ գիրքը առաջ է քաշում 2 կարևոր պայման` լսել Աստծո Խոսքը, հաղորդ դառնալ Տիրոջ արդարությանը, և չի ուշանա փրկությունը նրա, ով նախկինում հեռու էր փրկությունից:

Բաժին: Օրվա խորհուրդ

Մեկնաբանեք