Օրվա Խորհուրդ #37

«Թեև կան շնորհների զանազանություններ, բայց պարգևող Հոգին նույնն է» (Ա Կորնթ. 12:4)։

Աստծո շնորհը, երկնային պարգևն ուրանալն ու սպանելը մեծագույն մեղք է: Պետք չէ տարբերություն դնել մարդկանց ունեցած շնորհների միջև, քազի դրանք բոլորը Աստծուց` Սուրբ Հոգուց են: Անհրաժեշտ է շնորհը պահել, պահպանել զարգացնել և ծառայեցնել Աստծո փառքին:

Բաժին: Օրվա խորհուրդ

Մեկնաբանեք