Օրվա Խորհուրդ #27

«Ահա՛վասիկ ես դռան առաջ եմ և բախում եմ. եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ, և նա՝ ինձ հետ» (Հայտն. 3:20):

Չնայած որ հաճախ մարդն Աստծուն փնտրում ու Նրա գոյությունն ուզում է նկատել սոսկ զգայական ու նյութական միջոցներով, այնուամենայնիվ Աստված միշտ ներկա է մեր կյանքում և բախում է մեր կյանքի, մեր սրտի, մեր հավատքի դուռը: Բավական է լսես Աստծո ձայնը, բացես դուռդ Նրա առջև և Քրիստոս պիտի լինի քո տան մշտական անդամը:

Բաժին: Օրվա խորհուրդ

Մեկնաբանեք