Ժուժկալություն

Առանց ժուժկալության չկա զգացմունք:

Ճապոնական ասացվածք

Բաժին: Մեջբերումներ

Մեկնաբանեք