Օրվա Խորհուրդ #15 (դարձ)

Աստծո համար գոյություն չունեն անդառնալիորեն կորած ու մոլորված մարդիկ: Տերը սիրով սպասում է
իր մոլորված ու մեղավոր որդիների դարձին դեպի Ինքը և սիրով ընդունում է մեզ.

«Աստծու հրեշտակների առաջ ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որն ապաշխարում է» (Ղուկ. 15:10):

Բաժին: Օրվա խորհուրդ

Մեկնաբանեք