Մահաթմա Գանդի – Պահքի և աղոթքի մասին

Մահատմա Գանդի, պահքի ժամանակ

Մահատմա Գանդի, պահքի ժամանակ

Ճշմարիտ պահքը մաքրում է մարմինը, միտքը և հոգին: Այն խաչում է մարմինը և ազատագրում է հոգին: Անկեղծ աղոթքը կարող է հրաշքներ գործել: Այն հոգու ուժեղագույն ձգտումն է դեպի ավելի մեծ մաքրություն: Մաքրությունը, որը հասանելի է դարձել նման ճանապարհով և որը օգտագործվում է վեհ նպատակի համար վեր է ածվում աղոթքի:
Ես հավատում եմ նրան, որ չկա աղոթք առանց պահքի, ինչպես նաև չկա ճշմարիտ պահք առանց աղոթքի:
Ամբողջական(լրիվ) պահքը – դա ամբողջական ինքնահերքում է: Այն ամենամաքուր աղոթքն է ՝ «Վերցրու իմ կյանքը և թող այն մշտապես Քոնը լինի», այս բառերը խորհրդանիշ չէն և չպիտի որպես այդպիսին դիտարկվեն: Պիտի լինեն անգիտակից, երջանիկ, անվերապահ ինքնազոհաբերություն: Սննդից կամ նույնիսկ ջրից հրաժարվելը միայն սկիզբն է, նվիրման փոքրագույն մասը:

Մահաթմա Գանդի

Նշագրեր:

Բաժին: Այլ Մեծեր, Մեջբերումներ

Մեկնաբանեք